In English

Draama 2010!

Nagu näha, tuleb ka sel aastal Eesti Teatri Festival DRAAMA sama kindlalt kui sügis iga suve järel. Ta tuleb küll pisut teises vormis, kuraatorifestivalina, aga festivalikülalise jaoks ei tähenda see muud kui senisest ehk veelgi kindlamat kvaliteeti. Seda enam, et seekordne kuraator Madis Kolk on oma valiku põhimõtteks kirjutanud: MÖÖNDUSTETA TEATER.


Margus Kasterpalu
peakorraldaja

--------------
Tänavuse festivali põhiprogramm võiks oma näilise konservatiivsuse varjus leevendada siiski ka meie ärksama ja radikaalsema teatrimõtestaja stressi, sest vahetevahel näib sel tiival kuluvat endiselt liiga palju auru modernismitondiga võitlemiseks, jättes tagaplaanile eeldused ja vajadused, mida meie lavailm kätkeb juba ka postmodernismijärgses keskkonnas liiklemiseks.

Ka suurte lugudega tegelev (just nimelt nendega tegelev, mitte ideoloogilisi mudeleid võimupositsioonilt põlistav või siis nendega iroonia turvatsoonis dekonstrueerimismänge mängiv) teater ei tähenda oma otsingulisemas käsitluses juba mõnda aega enam alalhoidlikkust, vaid uuel süüvimisastmel riskide võtmist, väljendugu need siis realismi rehabiliteerimises või ,,uussiirusele" selle esmapilgulist eskapismiilmelisust trotsides psühholoogiliste tugipunktide otsimises; samuti aga võimaldab see interkultuurilise teatri katlas mitte ilmtingimata etnilise identiteedi piire sulatada vaid valehäbita juurte sügavusmõõdet taasavastada ning ka paljuigatsetud poliitilist teatrit loosungipainest vabastada.

Madis Kolk
kuraator

--------------
DRAAMA 2010 teemaprogrammiks on autoriteater. See on selge individuaalne kunst, leebe vastus kambateatrile, kus alguses on näidend, siis tõlkija, siis valiv draamajuht, siis valitud proff lavastaja jne, kusjuures igaühel on eri ideed ning algpõhjus jääb iga uue toitumisahela lisandumisega aina nõrgemaks. Autoriteater on kiireim tee lahenduseni. Tänavune teemaprogramm on ühtaegu nii sotsiaalkriitiline, ajalooline kui fiktsionaalne, nii mänguline, filmilik kui teatraalne, nii füüsiline kui verbaalne. Autoriteatriprogrammi on koostanud Tartu Uus Teater.

Ivar Põllu
Tartu Uue Teatri juht