In English

„Näitekirjanike kasvulava“ kõnetunnid festivalil DRAAMA 2011 (eesti keeles, tõlkega inglise keelde)

6.-8. septembri päevaste „Näitekirjanike kasvulava“ kõnetundides võtavad õhus olevatel teemadel sõna põhjamaade ja eesti näitekirjanikud, lavastajad ja teatriuurijad. Igati teretulnud on ka publiku kaasakõnelemine!

6. septembri kõnetunni teemaks on tabud ja väärtused teatrilaval. Arutletakse selle üle, kes murrab ja kehtestab tabusid. Kuidas on tabud seotud väärtusega – kas ümbritseva suhtumine ja vastupidi, suhtumine ümbritsevasse, sunnib kunstnikke mingeid teemasid vältima või käsitlema neid heakskiidetud moel? Kas terve mõistus ehk arvestamine oludega, sealhulgas teatritraditsioonidega, takistab meid olema loominguliselt vaba ja aus?

7. septembril räägitakse näitekirjaniku rollist ja selle rolli muutumisest kaasajal. Öeldakse, et autor sureb siis, kui ta paneb teose viimase punkti. Mõnes mõttes on näitekirjanik Jumal, kes loob inimesi ja maailma nende ümber. Meie muutuvas maailmas on jumala positsioon paigast nihkunud – teater liigub üha suurema füüsilisema väljenduse ja vormi poole. Kas sõnateatrile ja sellega koos näitekirjanikule klassikalises võtmes lüüakse hingekella? Kuidas mõjutavad erinevad loomeviisid nagu rühmatöö, klassika uustöötlused ning mitmete teoste süntees loovisikut ja tema loomingut? Kas tänapäeval on meile üldse vaja algupärast näitekirjandust või piisab ainuüksi dramaturgist, kes trupi visiooni paberile visandab?

8. septembril arutletakse noore vaataja teatri üle. Teemat vaadeldakse nii koolituse, uurimise kui ka laval nähtava aspektidest. Kas noortele mõeldud teater on praegusel teatrimaastikul marginaalne ääreala või täieõiguslik osa? Kas noore publikuga tuleb kõneleda teisel moel kui täiskasvanud vaatajaga? Kas teater noorele vaatajale vajab eraldi koolitamist ning uurimist ja mis oleks sel juhul nn „õppekava“?

Kõnetunnid toimuvad Tartu Linnaraamatukogu saalis (Kompanii 3/5).

6. ja 7. septembril algavad kõnetunnid kell 14.00, 8. septembril aga kell 14.30.

„Näitekirjanike kasvulava“ on Eesti ja Põhjamaade koostööprojekt, kogu koolitusprojekti kohta saab teavet http://www.kultuur.edu.ee/1044576

„Näitekirjanike kasvulava“ saab teoks Põhja- ja Baltimaade dramaturgide koolitusprojekti rahastava Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel. Programmi tegevusi juhib TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. Läbi mitme aasta on toimunud erinevad koolitused, millest on osa võtnud mitmed kirjanikud, luuletajad ja näitekirjanikud, dramaturgid, näitlejad ning õpilased nii Lavakoolist kui ka Drakadeemiast.

Katrin Nielsen
Projekti „Näitekirjanike kasvulava“ programmijuht
TÜ VKA draamaõppe lektor
katrin.nielsen@kultuur.edu.ee

Keiu Org
koolituse koordinaator Viljandi Kultuuriakadeemias
keiu.org@kultuur.edu.ee

Täiendavad küsimused ja vastused:
Marite Butkaite
projektijuht Tartus
marite.butkaite@gmail.com
+372 555 118 44